Homepagina

Opheffing van de 50 Plus autoclub !

VIJFTIG PLUS AUTOCLUB (v/h Suzuki Wagen R*/ Vrienden van Suzuki) is opgeheven.

Helaas hebben wij ons 20 jarig bestaan net niet meer mogen vieren!

Namens het bestuur van de 50 Plus autoclub moet  ik u mededelen dat wij genoodzaakt zijn onze leuke vereniging op te heffen.

Door  leeftijd en medische situatie van een aantal leden is ons ledenaantal gedaald onder het minimaal aantal leden c.q. mogelijke deelnemers aan onze 50 Plus autoclubdagen dat nodig is om de vereniging levensvatbaar te houden.

Voor groepsevenementen is tegenwoordig het minimaal aantal deelnemers gesteld op 25. Afgelopen jaren hebben wij soms dispensatie gekregen maar onze groep wordt thans zo klein dat verder gaan helaas niet mogelijk is. 

De maatregelen als gevolg van Covid-19 (Corona) alsmede de risico’s voor de leden en deelnemers met een gemiddelde leeftijd boven 70 jaar hebben mede tot het besluit geleid.

Bovenstaand geldt ook voor onze geweldige penningmeester Marijke van Bouwdijk die als gevolg van een ernstig ongeval nimmer meer zal mogen autorijden.

Het bestuur zal zorgen voor een passende financiële afwikkeling. De leden ontvangen hiervan nog een separaat bericht. 

Het bestuur dankt alle leden voor hun steeds enthousiaste deelname aan de 2 jaarlijkse 50 plus autoclubdagen  en de genoten gezelligheid.

Wij wensen u een zo goed mogelijke gezondheid en nog veel autoplezier.

Houd s.v.p. afstand en blijf gezond.

Lex Kleinhout, voorzitter